Skip to main content

i-Great Generasi : Manfaat dan ciri-ciriCaruman dan Tempoh Perlindungan Fleksibel

Pilih tempoh pembayaran caruman yang fleksibel di antara 10, 20 tahun atau sepanjang tempoh perlindungan dengan perlindungan 30 tahun atau sehingga umur 60 tahun, bergantung pada umur penyertaan anda.

 

Jumlah Perlindungan yang Tinggi

Dapatkan perlindungan dengan Jumlah Perlindungan Asas1 yang tinggi bermula dari RM250,000.

 

Manfaat Kematian

Sekiranya berlaku kematian pada Orang Yang Dilindungi, yang mana lebih tinggi daripada berikut akan dibayar:

• Jumlah Perlindungan Asas; atau

• Nilai Tunai daripada Akaun Individu Peserta2.

 

Manfaat Kematian Semasa Menunaikan Haji/Umrah

Sekiranya berlaku Kematian pada Orang Yang Dilindungi semasa Sijil berkuatkuasa semasa menunaikan Haji atau Umrah dan bukan disebabkan oleh kemalangan, sebuah jumlah tambahan sebanyak seratus peratus (100%) daripada Jumlah Perlindungan Asas akan dibayar sebagai tambahan ke atas Manfaat Kematian.

 

Manfaat Hilang Upaya Penuh dan Kekal

Sekiranya berlaku Hilang Upaya Penuh dan Kekal semasa Sijil berkuatkuasa,yang mana lebih tinggi daripada berikut akan dibayar:

• Jumlah Perlindungan Asas; atau

• Nilai Tunai daripada Akaun Individu Peserta.

 

Manfaat Rangsangan Perlindungan

Pada setiap akhir tahun ke-5 Tahun Sijil, Jumlah Perlindungan Asas* akan meningkat sebanyak 10%, sehingga 10 kali peningkatan, atau bersamaan penambahan 100% daripada Jumlah Perlindungan Asas sepanjang Tempoh Sijil, tertakluk kepada terma dan syarat.

* berdasarkan Jumlah Perlindungan Asas terawal atau Jumlah Perlindungan Asas semasa, yang mana lebih rendah.

 

Manfaat Ihsan

Waris anda akan menerima sejumlah RM2,000 setiap Sijil daripada Dana Tabarru’ sekiranya anda meninggal dunia.

 

Lien Kanak-Kanak

Sekiranya berlaku Hilang Upaya Penuh dan Kekal atau Kematian Akibat Kemalangan atau bukan akibat kemalangan sebelum ulang tahun Sijil sebelum Orang Yang Dilindungi mencapai umur 5 tahun, peratusan Jumlah Perlindungan

Asas akan dibayar seperti berikut:

Umur Jumlah Perlindungan Asas Selepas Lien

1 20% daripada Jumlah Perlindungan Asas

2 40% daripada Jumlah Perlindungan Asas

3 60% daripada Jumlah Perlindungan Asas

4 80% daripada Jumlah Perlindungan Asas

Nota: Perlindungan penuh akan diberikan dari umur 5 tahun.

 

Perlindungan Lanjutan Automatik

Nikmati perlindungan berterusan dengan Perlindungan Lanjutan Automatik selepas tempoh 30 tahun atau matang pada umur 60 tahun. Bagi Orang Yang Dilindungi yang memilih untuk matang selepas tempoh 30 tahun atau umur 60 tahun, perlindungan akan dilanjutkan secara automatik ke umur 80 tahun dan seterusnya umur 100 tahun.

Perlindungan Lanjutan Automatik hanya digunapakai untuk Sijil yang masih berkuatkuasa dan selagi Orang Yang Dilindungi tidak melebihi umur 80 tahun. Tambahan caruman akan diperlukan sepanjang lanjutan tempoh perlindungan.


Rider-Rider

Sesuaikan pelan Takaful anda dengan perlindungan yang komprehensif melalui rider pilihan ini:


Kemalangan

i-Accidental Dea th Benefit Term Rider

Nota: Rider pilihan yang dinyatakan di atas adalah rider dengan pembayaran caruman.

 

Badal Haji, Wakaf & Hibah


Khidmat Badal Haji

Sekiranya anda meninggal dunia, kami akan memastikan kewajipan Haji anda akan ditunaikan oleh badan atau organisasi berkaitan. Khidmat ini adalah pilihan tambahan dan anda harus mengisi Borang Perkhidmatan Badal Haji untuk memilih perkhidmatan ini.

Terhad kepada orang Islam sahaja dan jumlah manfaat yang dibayar mestilah mencukupi untuk pemotongan bagi perkhidmatan ini.

 

Khidmat Wakaf

Sekiranya anda meninggal dunia, jumlah daripada Manfaat Kematian yang telah dipersetujui oleh anda akan disalurkan kepada badan wakaf yang dilantik oleh kami untuk perkhidmatan ini. Khidmat ini adalah pilihan tambahan dan anda harus mengisi Borang Perkhidmatan Wakaf.


Hibah untuk yang Tersayang atau untuk Amal

Buat persediaan untuk waris dan/atau organisasi amal yang anda pilih apabila anda mencarum ke i-Great GENerasi. Isikan borang penama untuk waris anda dan borang serah hak untuk badan kebajikan yang anda pilih. Buat persediaan serentak untuk KEDUA-DUANYA, hanya dengan Great Eastern Takaful.

Untuk maklumat lanjut, Hubungi Penulis. 

Comments

Popular posts from this blog

Tentang Penulis

Penulis merupakan seorang graduan dari sebuah universiti di Jepun. Beliau mengambil kursus Kejuruteraan Elektronik dengan biasiswa dari sebuah syarikat telekomunikasi tanahair. Selepas mendapat Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan beliau pulang ke Malaysia dan bekerja di syarikat telekomunikasi tersebut. Dalam masa tersebut, beliau juga mengambil Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA) di universiti awam tempatan secara separuh masa. Selepas 15 tahun menabur bakti di syarikat telekomunikasi tersebut, beliau mengambil keputusan untuk menceburi bidang baru yang pada asalnya hanya kerana minat. Bidang tersebut adalah berkaitan dengan pelancongan. Pengkhususan negara adalah ke Jepun sahaja memandangkan beliau agak mahir dengan budaya dan selok-belok masyarakat di sana.  Pada awal tahun 2020 merupakan satu tamparan hebat kepada semua umat manusia kesan daripada pandemik Covid-19. Sektor berkaitan pelancongan, penerbangan dan perhotelan merupakan sektor yang terkena kesan ini secara langsung

Great Takaful Group (GTG)

Great Takaful Group merupakan salah satu agensi di bawah Great Eastern Takaful (GETB) yang sudah melahirkan sebanyak 4 orang Group Manager (GM) dan juga 4 orang Unit Manager dan ramai perunding takaful di seluruh Malaysia. Visi GTG adalah untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bumiputera yang cemerlang dalam bidang takaful. Manakala Misi GTG pula adalah untuk menyokong, membantu dan melatih bumiputera bermula dalam bidang takaful dan seterusnya berjaya dalam bidang ini. Mahukan penerangan lanjut? Hubungi kami